Line_Gisselbaek_Lauridsen_forhandlingschef_og_formand_Rita_Bundgaard_HK_Stat_Foto_Tom_Jensen_HK_Stat
HK Stat-formand Rita Bundgaard og forhandlingschef Line Gisselbæk Lauritsen måtte sammen med det øvrige forhandlingsudvalg og Den danske model lidt på overarbejde med ekstra møder om detaljerne, før HK Stat kunne enes med arbejdsgiverne Foto: Tom Godtfred, HK Stat

OK21:
HK Stats bestyrelse godkender og anbefaler ny aftale

9. mar. 2021 17.36
Fredag den 5. marts blev de sidste kommaer sat i HK Stats organisationsaftale, som sammen med CFU-forliget udgør OK21-resultatet. HK Stats sektorbestyrelse anbefaler enstemmigt et ja til hele pakken.

Denne artikel er oprindeligt bragt på HK Stat.dk og bliver publiceret på A4 som en del af et samarbejde. Artiklen er redaktionelt udvalgt og bearbejdet af A4.

Aftalen er klar. Den ny overenskomst for 2021-2024 er godkendt af sektorbestyrelsen, så nu er det op til medlemmerne af HK Stat. Det skriver HK Stat.dk. Urafstemningen om OK21 begynder 18. marts og slutter 13. april.

Det er status, efter de sidste detaljer faldt på plads fredag. Ved et hastemøde søndag aften godkendte HK Stats sektorbestyrelse resultatet.

Mediegrafikerelever fik forhandlinger til at trække ud

Der er ikke mange mediegrafikerelever i staten. Men dem der er, skal naturligvis også have rimelige vilkår. Men hvordan skal elevernes løn og vilkår være? Det spørgsmål var den sidste uenighed, hvor HK Stats forhandlere og arbejdsgiverne i Medarbejder og Kompetencestyrelsen stod et stykke fra hinanden.

LÆS OGSÅ: Direktør om 'historisk' overenskomst med gul fagforening: - Arbejdsgiverforening frarådede os at gå til HK

Derfor trak det ud med de sidste forhandlinger om HK Stats egen del af overenskomstforhandlingerne, (organisationsforhandlingerne, red.). Der måtte et par ekstra møde i kalenderen, men 5. marts kunne parterne altså endelig trykke print på et samlet og færdigt resultatpapir for HK Stats overenskomstområde.

Et væsentligt element i resultatet er videreførelse af TR-fonden. Den blev aftalt ved OK18 og har til formål at skabe aktiviteter for tillidsrepræsentanter, der styrker deres funktion som inspiratorer for deres HK-kolleger i forhold til at tage efteruddannelse. HK Stat bestyrer fondsmidlerne, som beløber sig til over 5 millioner kroner.

OK21 i ly af coronaen

Årets overenskomstforhandlinger har været stærkt præget af coronaen, som også har skabt øget arbejdsløshed og stor usikkerhed om landets økonomi. Skatteminister Morten Bødskov og de statslige arbejdsgivere var derfor heller ikke parate til at hæve lønnen helt så meget, som det skete med OK18.

LÆS OGSÅ: OK21 skuffer Pernille Skipper: Kræver 2030-plan for ligeløn

Men trods økonomiske benspænd fra virussen lykkedes det Rita Bundgaard og resten af CFU at lande en aftale med ministeren, som forventes at sikre reallønnen og dermed købekraften de næste 3 år.

Rita Bundgaard har blandt andet fremhævet, at de generelle lønstigninger trods corona sikrer medlemmernes realløn, og at det lykkedes at få en ny seniorbonus på 2 dage eller ekstra pension eller løn ind i aftalen, samt at den særlige minipension bliver væsentligt forbedret.

- Vi har med denne aftale fra lønmodtagerside været meget ansvarlige, men det lykkedes at sikre reallønnen for statens ansatte og vi har desuden opnået gode resultater på flere af de områder, som HK Stats medlemmer har været optaget af. Derfor synes jeg, det er et godt resultat set i lyset af den situation, vi står i, siger Rita Bundgaard, der udover at være formand for HK Stat også er chefforhandler for de statsansatte ved OK21.

- Jeg er glad for, at en samlet bestyrelse bakker op om resultatet, og nu håber vi, at alle medlemmerne vil deltage i urafstemningen. Ved at bruge sin stemme er man jo med til at tage stilling til noget af det mest centrale, fagforeningen skaber for dig. Nemlig din overenskomst, tilføjer hun.

LÆS OGSÅ: Striden der truer fagbevægelsens sammenhold

I de kommende dage er HK Stats tillidsrepræsentanter inviteret til digitale regionale møder, hvor de kan stille spørgsmål til OK21-resultatet til HK Stats forhandlere. Efterfølgende vil tillidsrepræsentanterne indkalde medlemmerne i de lokale HK-klubber til informationsmøder.

Urafstemningen om OK21 i HK Stat begynder 18. marts og varer til 13. april. Alle erhvervsaktive medlemmer kan stemme, og de vil i den kommende uge modtage information om afstemningen.

OK21 kort

Samlet økonomisk ramme på 6,75 procent

Reallønnen sikret: 4,42 procent i generelle lønstigninger for alle

Reguleringsordning, så lønnen følger de private lønninger

Medarbejdere på 62+ får en ny seniorbonus på 0,8 procent om året som enten kan købe 2 fridage ekstra eller udbetales som løn eller mere i pension

Minipension minimeres: Alderskravet på 25 år udgår, og karensperioden halveres fra 4 til 2 år

Kompetencesekretariatet og kompetencefonden videreføres

Lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø videreføres

Partnerskab om attraktive og bæredygtige statslige arbejdspladser

Styrket seniorindsats med forankring i de lokale samarbejdsudvalg

Samarbejdssekretariatet fortsætter arbejdet for styrket lokalt samarbejde

Medarbejderne skal inddrages i den grønne omstilling

Medarbejderne skal inddrages inden udbud, genudbud og udlicitering Sorgorlov med løn under orlov i indtil 26 uger

Videreudvikling af statens nye lønsystemer

TR-fonden fortsætter

Det skal du som HK Stat-medlem stemme om

Kilde: HK Stat