LR pixel

Nye stillinger i ældreplejen skaber nye karriereveje og større anerkendelse

Sosu___ldre_hjemme_i_da_marie_Odgaard_Ritzau_Scanpix
Et af resultaterne af OK-forhandlingerne mellem KL og FOA er, at det fremover kræver uddannelse, hvis man vil arbejde som sosu-hjælper. På billedet er SOSU-medhjælper Pia Egbo på besøg hos borgeren, Karin Andersson Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix
19. mar. 2021 07.58
Med overenskomstfornyelsen oprettes en ny specialist-stilling, der skal være med til at udvikle social- og sundhedsfaget. Og så kan ufaglærte fremover ikke længere få titel af social- og sundhedshjælper.

Medarbejdere på plejehjem og i hjemmeplejen skal for fremtiden vænne sig til kolleger, der er ansat i en 'praksisnær udviklingsstilling' eller som 'plejemedhjælper', skriver Fagbladet FOA.

Det er et af resultaterne af FOAs overenskomstforhandlinger med Kommunernes Landsforening (KL) på social- og sundhedsområdet.

LÆS OGSÅ: 500 vil nægte at arbejde som jordemoder indtil lønløft: Fagforening advarer

I FOA fremhæver sektorformand Torben Hollmann først og fremmest den nye praksisnære udviklingsstilling.

- Det er en kæmpe sejr og nok det, vi er allermest glade for. Nu får medarbejdere, der er enormt dygtige og har specielle opgaver i for eksempel demens, tidlig opsporing og kvalitetsarbejde en stillingskategori, hvor de får løn og anerkendelse efter det, siger Torben Hollmann.

Bidrager til at fastholde dygtige medarbejdere

Et centralt formål med den nye stillingsbetegnelse er at tilføre social- og sundhedsfaget nye udviklingsmuligheder og karriereveje, ligesom sygeplejerskerne har haft i en række år.

- Det vil betyde en ekstra anerkendelse af faget, og at vi kan fastholde flere af de dygtigste medarbejdere, siger Torben Hollmann.

Det er uvist, hvor mange der bliver ansat i en praksisnær udviklingsstilling, da det er op til arbejdsgiverne at vurdere, hvor mange praksisnære udviklingsstillinger de vil slå op.
Torben Hollmann håber, at ledere i hjemmeplejen og på plejehjem hurtigt vil se værdien af nyskabelsen.

LÆS OGSÅ: Professor om sosu-mangel: 'Vi kommer til at se et sammenbrud i velfærden'

- Det handler jo om at højne den faglige kvalitet og skabe faglig udvikling, så vi vil gerne have, at så mange som muligt bliver ansat i den nye stilling. Og mange steder er der jo allerede dygtige medarbejdere, der har et særligt ansvarsområde, og som derfor kan ansættes i den nye stilling, siger Torben Hollmann.

Den nye stilling kan besættes af enten nuværende medarbejdere eller folk udefra. Hvis man bliver ansat i en praksisnær udviklingsstilling, bliver man lønindplaceret på ny. Lønnen bygges op med udgangspunkt i løntrin 34 som grundløn.

I Furesø Kommune kan Carina Holst-Christensen, der er områdeleder af hjemme- og sygeplejen, sagtens se, at den nye stillingskategori kan skabe værdi for både arbejdspladsen og den enkelte medarbejder.

- Det giver rigtig god mening. Vi har allerede meget social- og sundhedspersonale, især social- og sundhedsassistenter, som er meget udviklingsorienterede i deres arbejde, siger områdelederen og peger på, at stillingen lyder som en pendant til udviklingssygeplejerskerne.

- Men hvorfor skulle social- og sundhedsassistenter ikke også kunne varetage den type arbejde, spørger hun.

LÆS OGSÅ: Sygeplejerske bag fremadstormende borgerforslag: 'Uligeløn kan ikke løses af fagforeningerne'

- Og vi har jo allerede medarbejdere, som har et særligt ansvar inden for forskellige kompetenceområder. Jeg kan godt se for mig, at de bliver ansat i den nye stilling. Det vil også være med til at talentudvikle og fastholde dygtige medarbejdere, hvor mange i dag vælger at læse videre til sygeplejerske, siger Carina Holst-Christensen.

Ny titel til ufaglærte

Forud for forhandlingerne havde Torben Hollmann en ambition om at øge anerkendelsen af social- og sundhedshjælperne ved at få ændret et stykke tekst i overenskomsten, så ufaglærte ikke længere kan opnå ansættelse som social- og sundhedshjælper.

Målet lykkedes, og ændringen betyder, at ufaglærte med relevante kompetencer men uden en social- og sundhedshjælperuddannelse for fremtiden får titlen 'plejemedhjælper'.

- På den måde sikrer vi, at det kræver, at du tager uddannelsen som social- og sundhedshjælper, hvis du skal være social- og sundhedshjælper. Samtidig har vi fået skærpet muligheden at blive uddannet, hvis du er ufaglært. Det betyder, at du efter to års ansættelse skal tilbydes enten en hjælper- eller assistent-uddannelse, siger Torben Hollmann.

LÆS OGSÅ: Sådan skal flere lokkes til landets SOSU-uddannelser: 'Der skal penge i kassen'

Allerede ansatte uden social- og sundhedshjælper-uddannelsen vil ikke miste deres titel som social- og sundhedshjælper. Det er dermed kun medarbejdere, der ansættes efter den nye overenskomst er trådt i kraft, der vil få titlen plejemedhjælper.

Snart skal der stemmes om resultatet

De nye stillingsbetegnelser bliver en realitet, hvis et flertal af FOAs medlemmer stemmer ja til OK-resultaterne ved den kommende urafstemning. FOAs hovedbestyrelse har stemt ja til at anbefale overenskomstaftalerne. Urafstemningen begynder 23. marts og slutter 19. april.

Medlemmer af FOA få tilsendt materiale omkring afstemningen, og de vil også kunne deltage i digitale stormøder, hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål til overenskomsterne. Læs mere om møderne her.

Hvis FOAs medlemmer stemmer ja til overenskomsten, træder den i kraft den 1. april 2021 og løber til 31. marts 2024.

Man kan blive opdateret om de nye overenskomster på Fagbladet FOAs temaside, hvor de løbende udgiver artikler om indholdet i de aftaler, der falder på plads. Og på FOAs egen hjemmeside om OK21.