LR pixel

Johnny Nim med replik til A4-værter:
Vi tager ansvar for kollektive overenskomster!

Johnny_Nim_Landsformand_Det_Faglige_Hus_1920px
14. jun. 2022 06.30
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].
Formanden for Det Faglige Hus går i rette med værterne i A4's podcast Fagbevægelsen uden Filter.

A4'S PODCAST FAGBEVÆGELSEN UDEN FILTER handlede i denne uge blandt andet om den pressemeddelelse, som Det Faglige Hus udsendte samtidig med Fagbevægelsens Topmøde i maj.

Vores budskab var, at vi gerne går i dialog med FH, der efter mange års konstant medlemsflugt har den laveste organisationsprocent nogensinde. På topmødet blev der præsenteret 15 forslag til at øge FH's organisering, men størsteparten handlede om, at Folketinget gennem subsidier, klausuler og højere skattefradrag på fagforeningskontingenterne skal give den ”etablerede” fagbevægelse kunstigt åndedræt. Ikke én talte om, at flere af de tidligere LO-forbund ganske enkelt er for dyre.

Tog man en tur med tættekammen, er jeg sikker på, at ikke mindst de tidligere LO-forbund sagtens kunne finde overflødige udgiftsposter samt muligheder for at effektivisere driften i lokalafdelinger og hovedkontorer
Johnny Nim, landsformand Det Faglige Hus

De tværfaglige organisationer har tilsammen en halv million fagforeningsmedlemmer, og når man tæller dem med, kan Danmark nemt opretholde en organisationsprocent på de 80 procent, som EU angiveligt vil kræve for at friholde et EU-land fra lovbestemt mindsteløn.

FRA DET FAGLIGE HUS SKAL DER lyde stor tak til torsdagens podcast, hvor vært Kristoffer Nordskov og faglig kommentator Gitte Redder præsenterer os for elefanten i FH-rummet, nemlig de meget høje kontingenter, som er en af forklaringerne på, at medlemmerne flygter fra forbund under FH og vælger Det Faglige Hus og et kontingent på 69 kroner om måneden. Vi har netop rundet 188.000 medlemmer i Det Faglige Hus i alt, heraf er cirka 165.000 erhvervsaktive og fuldt betalende medlemmer i fagforeningerne.

LÆS OGSÅ: FH-forbund bløder fortsat medlemmer

At det skulle være den danske model og FH-forbundenes overenskomstforhandlinger hvert andet eller tredje år, der er årsagen til, at det skal koste over 400 kroner mere om måneden at være medlem af en fagforening som eksempelvis 3F end i Det Faglige Hus, er der endnu ikke fremlagt dokumentation for nogetsteds. Tog man en tur med tættekammen, er jeg sikker på, at ikke mindst de tidligere LO-forbund sagtens kunne finde overflødige udgiftsposter samt muligheder for at effektivisere driften i lokalafdelinger og hovedkontorer.

I Det Faglige Hus ved vi godt, hvad det koster at forhandle kollektive overenskomster hvert tredje år og bistå tillidsvalgte under både lokale lønforhandlinger og ved fornyelse af lokalaftaler, og det er slet, slet ikke i den størrelsesorden, som FH-forbundene forsøger at bilde deres medlemmer ind.

LÆS OGSÅ: Professor: Hvis HK vil stoppe blødningen, skal den nye formand overveje prisen

HVIS NORDSKOV OG REDDER HAVDE researchet lidt mere, ville de nemlig ikke også påstå, at Det Faglige Hus ikke tager ansvar for kollektive overenskomster. Vi har siden 2017 forhandlet en kollektiv overenskomst med arbejdsgiverforeningen KA omfattende alle brancher på det private område i 1.100 danske virksomheder med tilsammen cirka 15.000 ansatte. En overenskomst, der i indhold godt kan hamle op med FH-overenskomsterne, og som er anerkendt af offentlige myndigheder ved tildeling af taxi-bevillinger, ansættelse af landbrugspraktikanter fra lande uden for EU og ved tildeling af tilladelser til godskørsel og buskørsel.

Personligt er det ok for mig, at FH og organisationens medlemsforbund også i fremtiden læner sig tilbage, lukker øjnene og drømmer, at lønmodtagerne igen retter sig ind efter den ”etablerede” fagbevægelse
Johnny Nim, landsformand Det Faglige Hus

15.000 ansatte lyder ikke af meget, når man sammenligner med fx industriens overenskomst. Men vi overenskomstdækker rent faktisk flere danske lønmodtagere end mange af de enkelte små forbund under FH, og vi ser det i øvrigt ikke som et problem, at medlemmer af 3F, Dansk Metal og HK også nyder godt af de goder, som vi har forhandlet os frem til i KA-virksomheder og i de efterhånden mange virksomheder, der har tegnet en tiltrædelsesoverenskomst med Det Faglige Hus.

LÆS OGSÅ: Hummelgaard mødes med faglige ledere om atypisk ansatte: "Vi skal være på vagt"

Personligt er det ok for mig, at FH og organisationens medlemsforbund også i fremtiden læner sig tilbage, lukker øjnene og drømmer, at lønmodtagerne igen retter sig ind efter den ”etablerede” fagbevægelse for på den måde at undgå virkeligheden og selv rette sig ind efter lønmodtagernes ønsker og behov. Det er nemlig en garant for fortsat vækst i Det Faglige Hus, hvor medlemstallet i de første 5 måneder af 2022 alene er steget med 11.500.

Set i et samfundsmæssigt perspektiv ville det dog være til gavn for alle, at FH lagde fordomme og floskler på hylden og respekterer og anerkender den halve million lønmodtagere, der har valgt en tværfaglig organisation.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].