d11965d9-e46f-49e9-ac07-cc2466cdc96a

HK går i rette med 3F:
Vestagers forhandlingsret er ikke en håndsrækning til Wolt

17. feb. 2022 06.05
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].

DER STÅR LIGE NU ET STORT SLAG, der kan rykke hegnspæle for, hvem vi som fagbevægelse kan kæmpe for og hvordan. I HK er vi ikke i tvivl: Vi skal aftaledække alle, der leverer arbejde – også på digitale platforme.

Derfor er vi glade for, at EU-kommissionen er på vej med en ”formodningsregel”, der skal gøre platformsarbejdere til arbejdstagere - indtil det modsatte er bevist. Vi er glade for, at Skatterådet for nylig har afgjort, at et Wolt-bud er lønmodtager. Og vi ser frem til regeringens kommende tiltag mod falske selvstændige og EU’s bebudede nye læsning af konkurrenceretten.

LÆS OGSÅ: 3F: Vestagers håndsrækning skaber et smuthul for Wolt

Især det sidste har tændt ild til debatten. I EU-kommissionens udkast til nye konkurrenceretlige retningslinjer anerkender kommissionen, at det kan være svært at vide, om man konkurrenceretligt er arbejdstager med ret til kollektiv forhandling eller solo-selvstændig uden kollektive rettigheder. Kommissionen anerkender også, at der er grupper af solo-selvstændige, der står i så svag en forhandlingsposition over for kunder med markedsmagt, at de bør undtages forbuddet mod kollektive forhandlinger.

Vestagers ret til kollektiv forhandling vil for eksempel betyde, at 3F frit kan forhandle kollektivt på vegne af budene
Simon Tøgern, formand, HK Privat

Forslaget møder massiv modstand fra arbejdsgiverne, der indtil videre har haft let spil ved ensidigt at definere arbejdskraften som selvstændige erhvervsdrivende. Dermed har de undgået arbejdsgiveransvaret og har ikke skulle frygte, at dem, der udfører arbejdet, slår sig sammen og kræver forhandlinger.

I ANDRE DELE AF FAGBEVÆGELSEN ser man med skepsis på forslaget, fordi det ikke automatisk sikrer for eksempel platformsarbejdere fulde lønmodtagerrettigheder. Ifølge Karsten John Kristensen fra 3F Transport er de nye retningslinjer en håndsrækning fra Vestager til Wolt. Jeg er uenig.

Forhandlingsret til solo-selvstændige er ikke en håndsrækning til Wolt. Der er en grund til, at direktøren for Wolt nu rejser rundt med et politisk ønske om en tredje gruppe mellem lønmodtager og selvstændig. Noget, den samlede fagbevægelse er imod, og som arbejdsgiverforeningerne også har frabedt sig. En tredje gruppe mellem lønmodtager og selvstændig vil kun gøre det endnu sværere end i dag at gennemskue rettigheder og ansvar på begge sider af bordet.

Det er måden, man arbejder på, der afgør, om man er selvstændig – ikke om man selv eller ens arbejdsgiver har lyst til, at man er det
Simon Tøgern, formand, HK Privat

Hvorfor går Wolt så den vej, når nu Vestager vil åbne for kollektive aftaler for soloselvstændige? Vestagers ret til kollektiv forhandling vil for eksempel betyde, at 3F frit kan forhandle kollektivt på vegne af budene. Det betyder ikke, som Karsten John Kristensen hævder, at de kun kan aftaledække budene som selvstændige. Det betyder, at de frit kan søge at overenskomstdække budene som lønmodtagere uden at frygte at overtræde konkurrencereglerne.

LÆS OGSÅ: Wolt: Derfor kan vi ikke blive enige med 3F

I et interview her i A4 opstiller Wolts direktør en modsætning mellem fleksible møde- og arbejdstider og ansættelse på ordinære vilkår. Den modsætning holder slet ikke. Samme præmis ser vi i en undersøgelse fra Copenhagen Economics, som også er blevet brugt i debatten. I undersøgelsen bliver alternativet til at køre som solo-selvstændig opstillet som en rigid fastansættelse uden nogen former for fleksibilitet. Alligevel angiver hovedparten ifølge undersøgelsen, at de ville kunne arbejde det samme eller flere timer, hvis timerne på forhånd var fastlagt hver uge.

WOLTS DIREKTØR HENVISER til endnu en undersøgelse, der skulle vise, at ”selv hvis kurererne fik 15 procent mere i løn ved at blive ansat som lønmodtagere, vil kun få ønske at udskifte den fleksible arbejdsform og friheden til at være soloselvstændig”. Men for det første er det muligt både at arbejde fleksibelt og være lønmodtager, og for det andet er det måden, man arbejder på, der afgør, om man er selvstændig – ikke om man selv eller ens arbejdsgiver har lyst til, at man er det.

Vestagers håndsrækning giver ikke flere ret til at gå selvstændig. Den giver falske selvstændige mulighed for at kræve deres ret som de arbejdstagere, de i virkeligheden er, og den giver reelle solo-selvstændige mulighed for at stå sammen med andre i samme båd som modvægt til de stærke kunder.

Vi bør som fagbevægelse gribe den mulighed fra Vestager og kæmpe for fair vilkår for alle på arbejdsmarkedet – også de solo-selvstændige, der i dag trynes. I HK synes vi nemlig ikke, at nogen skal stå alene i deres arbejdsliv.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].