LR pixel

Henning Overgaard:
Derfor blander 3F sig i den offentlige debat

Henning_Overgaard_Formand_3F_Pressefoto_1920_px
"Vores arbejdsgrundlag styrer prioriteringen, både i det faglige arbejde og den offentlige debat," skriver 3F’s formand Henning Overgaard. Pressefoto.
29. jun. 2022 06.30
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].

OVERENSKOMSTERNE ER CENTRUM for den danske arbejdsmarkedsmodel. Derfor er fortolkningen af dem, arbejdet med at videreudvikle dem og den demokratiske proces med at forberede næste overenskomstforhandling med arbejdsgiverne en meget stor del af de faglige kerneopgaver i 3F.

Temadebat: Hvad skal fagbevægelsen mene noget om?

Det har vakt debat, at fagbevægelsen op mod folkeafstemningen om det danske EU-forbehold har ført en oplysningskampagne og anbefalet et “ja”. For hvad skal fagbevægelsen egentlig mene noget om? Skal den melde sig ind i klimakampen, tale om boligforhold og social politik eller skal fagbevægelsen koncentrere sig om om løn, overenskomster og arbejdsforhold? Det har A4 Overenskomst spurgt en række aktører og eksperter om.

Deltagere i debatserien:

Ole Wehlast, formand Fødevareforbundet NNF
Louise Mønster, sygeplejerske og TR på Rigshospitalet
Jakob Sand Kirk, strategisk rådgiver
Henning Overgaard, formand 3F
Michelle Pedersen, formand HK Ungdom
Jan Hoby, næstformand LFS
Morten Ryom, formand 3F Ungdom

Medlemmernes mulighed for at blande sig i forberedelserne til ok-forhandlinger, komme med kritik og forslag til forbedringer – og naturligvis deltage i debatten om prioritering af overenskomstkravene – er de rigtige fagforeningers demokratiske styrke.

LÆS OGSÅ: Fagbevægelsens topfolk i fælles front på Folkemødet: Vil vende kritisk udvikling

I 3F – og resten af Danmark – anser vi det for helt naturligt at have indflydelse og stemmeret, mens demokrati i de gule fagforretninger er et fremmedord. Her har kunderne ikke en gang stemmeret på de gule forretningers egne, få aftaler, og derfor må de pakke deres sydfrugter og smutte, hvis de ikke kan lide lugten i bageriet eller arbejdspladsen giver dem ondt i arbejdslivet.

DESVÆRRE HAR DE GULE i flere år haft held med vildledende og falsk markedsføring, hvor deres telefonsælgere er grebet i lodrette løgne og absurde påstande om de rigtige fagforeninger, herunder 3F.

Vi møder aldrig de gule – eller arbejdsgiverorganisationerne – når vi påtager os det krævende arbejde at afdække og bekæmpe og få en offentlig debat om social dumping og urimelig behandling af de stadig flere udenlandske kolleger, som ikke kender de danske forhold og vilkår.

Vi deltager naturligvis også her i den offentlige debat, hvor vi påpeger, at det ikke er fagforeningerne alene, som skal sikre det kollektive aftalesystem og den danske arbejdsmarkedsmodel
Henning Overgaard, forbundsformand 3F

Denne del af det faglige arbejde er blevet stadig mere krævende de senere år. Banditterne er blevet grovere og har oftere tråde til organiseret kriminalitet og deres afstumpede metoder.

3F’s mål er at sikre medlemmerne fair, attraktive løn- og arbejdsforhold og en attraktiv, fagligt baseret a-kasse. Samtidig leverer vi i forbundet og vores 64 afdelinger en national, regional og lokal faglig og politisk indsats, som skal forbedre rammerne for vores medlemmers liv.

FOR AT SIKRE MEDLEMMERNE FAIR løn- og arbejdsforhold er det en hovedopgave at organisere på arbejdsmarkedet og overenskomstdække virksomheder, der driver forretning inden for de brancheoverenskomster, vi har aftalt med arbejdsgiverforeningerne.

Vi deltager naturligvis også her i den offentlige debat, hvor vi påpeger, at det ikke er fagforeningerne alene, som skal sikre det kollektive aftalesystem og den danske arbejdsmarkedsmodel. Arbejdsgiverne bør i langt højere grad påtage sig deres del af ansvaret, og politikerne skal undlade at underminere det kollektive aftalesystem og det organiserede arbejdsmarked.

Uddannelsesspørgsmålet er centralt for 3F. Både i forhold til at sikre alle unge en mulighed for en ungdomsuddannelse og garanti for ordinære praktikpladser; i forhold til at ledige får en reelt kvalificerende uddannelsesindsats; samt i forhold til løbende voksen- og videreuddannelsesmuligheder for kortuddannede og faglærte – både med hensyn til almene og digitale/it-kundskaber og eksempelvis grøn omstilling, automatisering, robotter og anden, ny teknologi.

LÆS OGSÅ: Store forventninger til Henning Overgaard: Sådan bør han samle 3F

Vi løser i 3F også masser af væsentlige, faglige arbejdsopgaver til daglig, som ikke kommer til offentlighedens kendskab eller direkte berører den samfundsmæssige debat.

Vores 9.000 tillidsvalgte på arbejdspladserne knokler for at have et godt og konstruktivt samarbejde med virksomhedens ledelse. Både når det handler om at udvikle og styrke virksomhedens produktion, logistik og service, og når det handler om at løse udfordringer i forhold til samarbejdsklima, løn- og arbejdsvilkår og fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Kolleger i afdelinger og i forbundshus håndterer stakkevis af mere komplicerede, faglige sager, hvor en tvist om overenskomsten mv. er gået i hårdknude og kræver mæglingsmøder, faglig voldgift og måske i principielle spørgsmål en sag i Arbejdsretten. Og medlemmer, som kommer i klemme i det offentlige system, eksempelvis efter en arbejdsulykke, i forbindelse med fleksjob eller ansøgning om førtidspension mv.

DEN TYPE MEDLEMSSAGER BETYDER, at vi i 3F også blander os i den offentlige debat om urimelige ventetider i Ankestyrelsen, ringe retssikkerhed for borgerne, når deres arbejdsevne skal afprøves i et ressourceforløb osv.

3F’s faglig-politiske arbejde er baseret på værdier og holdninger til samfundet, som har rødder i de forskellige fagforeninger, der over årene er gået sammen i 3F, Fagligt Fælles Forbund. Værdierne er baseret på summen af 125 års erfaringer, tilbage fra etableringen af Dansk Arbejdsmands Forbund i 1897.

Bl.a. søger vi så stor folkelig opbakning til at deltage i demokratiet, som muligt. Derfor opfordrede vi eksempelvis medlemmerne til at deltage i afstemningen om EU-forsvarsforbeholdet. Værdierne præger vores arbejdsgrundlag, der er resultatet af en demokratisk proces i organisationen, som kulminerer på kongressen med debat og vedtagelse af grundlaget for næste, tre-årige kongresperiode.

LÆS OGSÅ: Store forbund uenige om FH-kampagne om forsvarsforbeholdet

Her anerkender vi nødvendigheden af en omfattende, hurtig indsats imod klimaforandringerne og de tilknyttede følgevirkninger, og at arbejdspladser skal udvikles og forbedres gennem grønne initiativer, som mindsker en negativ klimapåvirkning.

For 3F er ligestilling og mangfoldighed helt grundlæggende værdier, og vi bekæmper enhver form for chikane, racisme og fremmedhad eller anden undertrykkelse af minoriteter. Vi arbejder også for et solidarisk, demokratisk velfærdssamfund, der bekæmper social ulighed og fattigdom, og som finansieres retfærdigt ved et progressivt skattesystem, hvor de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder. Vi ønsker en stærkere indsats imod ulighed i sundhed, hvor forskellen i dag er uacceptabelt høj i den gennemsnitlige levetid for henholdsvis kortuddannede og danskere med en lang, videregående uddannelse.

LÆS OGSÅ: Faglig kommentator om ny 3F-kaptajns kurs: Overgaard genopliver klassekampen

Vores arbejdsgrundlag anviser, som beskrevet, de temaer og det fokus, 3F må have, både i det faglige arbejde og i den offentlige debat.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].