20201208-165225-L-1920x1280we

FOA:
Vinterpakken skal hjælpe bredt

22. dec. 2021 12.38
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].
Vinterpakken er på vej ud i regionerne, og den indeholder hjælp til mange, men den løser ikke de problemer vi kæmper med, skriver Reiner Burgwald fra FOA.

Først i december blev en milliard kroner afsat til at afhjælpe det akutte pres i sundhedsvæsenet.  Den såkaldte vinterpakke.

Principperne for, hvordan pengene skal fordeles i regionerne, er aftalt mellem regionerne og de faglige organisationer i Forhandlingsfælleskabet. Forhandlingsfællesskabet repræsenterer 565.000 ansatte i kommuner og regioner. FOA's formand, Mona Striib, er formand for forhandlingsfælleskabet.

LÆS OGSÅ: Sygeplejersker om vinterpakke: Lønefterslæb skal stadig løses

For FOA har det været en forudsætning for at lave en vinterpakke, at den skulle hjælpe flere faggrupper på området. Alle faggrupper er vigtige i kampen mod corona. Jeg er derfor meget tilfreds med, at vi har sikret, at pakken gives på tværs af de mange faggrupper, der i fællesskab skal løfte opgaven i vores sygehusvæsen.

Tillæg og bonusser

Siden da har FOA og de andre fagforbund knoklet for at lave gode aftaler, der udmønter pakken i klare, kontante resultater for medlemmerne. 

Pengene bliver anvendt bredt blandt faggrupper og på tværs af afdelinger og opgaver. Mange medarbejdere på sygehuse kan se frem til fastholdelsesbonus og yderligere tillæg for ekstraarbejde som resultat af vinterpakken.

Der er forskel på, hvordan pengene konkret udmøntes fra region til region og fra hospital til hospital. Forskellene skyldes, at det kan være forskelligt, hvad der presser sygehusene mest i de enkelte regioner, og hvilke medarbejdergrupper, der er mest under pres. Ligesom, der kan være forskel på, hvilke områder, der helt aktuelt er mest ramt af ekstraordinær aktivitet og personalemangel.

LÆS OGSÅ: Faglig kommentator: Sygeplejersker vil spørge sig selv, om de hører hjemme i FH

For eksempel har Region Syd og FOA lavet en aftale, der lyder på ekstra 4000 kroner i januar og yderligere 8000 kroner i marts til ambulancemedarbejderne, og at sygetransportansatte i Syd også får ekstra betaling ved overarbejde. Aftalen er kommet i stand gennem forhandlinger mellem FOA og regionen. I Region Midtjylland er der aftalt et engangsbeløb på 10.000 kroner, og at fremtidigt overarbejde honoreres med ekstra 200 kroner i timen. I Nordjylland gælder noget lignende.

Skal også andre midler til

Guderne skal vide, at ambulancepersonalet er slidt helt i bund, og det kan penge ikke rette op på. Der skal andre midler til, men det er en god begyndelse.

Det er klart, at vinterpakken i de forskellige udgaver ikke belønner alle, der har fortjent det og har brug for en belønning ovenpå en lang, hård tid og på vej ind i en streng vinterperiode med masser af travlhed og pres. Særlig ærgerligt er det, at det indtil videre ikke er lykkedes at tilgodese personalet i sygetransporten, som jo også har været presset og udsat for stor smittefare.

LÆS OGSÅ: Regioner omsætter vinterpakke til kontante bonusser

Men overordnet er aftalerne, som vil give nogle hårdt pressede FOA medlemmer et tillæg eller tillægsbetaling, et skulderklap for den ekstraordinære indsats, der er ydet. Helt sikkert er det også, at ikke alle dem, som har fortjent det, får del i vinterpakken eller honoreres efter fortjeneste. Skulle det have været tilfældet, havde det nærmere krævet en milliard kroner til hver af de fem regioner.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].