dapernille-medium_32
Foto: DA's viceadministrerende direktør Pernille Knudsen. Foto: Pressefoto

DA:
Mere betalt fravær i den offentlige sektor

TEMA: OK21
30. dec. 2020 08.00
Kort før parterne sætter sig ved forhandlingsbordet om OK21 for offentligt ansatte, spiller Dansk Arbejdsgiverforening (DA) en analyse på banen, der viser, at offentligt ansatte har markant mere fravær med løn end privatansatte. Ifølge DAs viceadministrerende direktør Pernille Knudsen, er løn mere end kroner og øre.

Det er velkendt, at det offentlige og det private arbejdsmarked adskiller sig fra hinanden på en række områder. En ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening DA peger på, at der blandt andet er markant forskel på, hvordan der ses på fravær med løn. 

Ifølge DA har offentligt ansatte i gennemsnit, hvad der svarer til cirka 72 årlige betalte fri- og fraværsdage, mens privatansatte har cirka 50 betalte fri- og fraværsdage. Forskellen er altså hele 22 dage, eller godt fire arbejdsuger, påpeger de private arbejdsgivere i analysen.                                

Forskellen mellem den offentlige og den private sektor afspejler en række forskellige typer af frihed og fravær med betaling. Generelt tegner der sig et billede, hvor den offentlige sektor ligger højere end den private på de fleste fraværstyper, viser analysen.  

– Vi ved godt, at mange synes, at vi bør blande os udenom. Men for os handler det om at nuancere debatten og vise, at løn er mere end de kroner og øre, som går ind på kontoen
Pernille Knudsen, Viceadministrerende direktør i DA

Forsøger at nuancere debatten

Viceadministrerende direktør i DA Pernille Knudsen siger, at DA med analysen forsøger at nuancere debatten om lønforskelle mellem det offentlige og private arbejdsmarked forud for OK21, de snarlige overenskomstforhandlinger på det offentlige område. 

 – Vi oplever en myte om, at de privatansatte ligger meget højere end de offentligt ansatte. Sådan forholder det sig langtfra altid. Men en af årsagerne til, at der kan være nogle forskelle er, at der for eksempel er flere rettigheder knyttet til fravær i den offentlige sektor. Derfor synes vi, at det er vigtigt at bringe ind i debatten, siger Pernille Knudsen. 

Forskellene i betalt fravær er understøttet af overenskomstmæssige rettigheder, idet de offentlige overenskomster som helhed har mere omfattende bestemmelser om fravær med løn. Det gælder blandt andet i forhold til sygdom, barns sygdom, barsel, omsorgsdage, seniordage og betalt spisepause.

Ligesom det var tilfældet ved OK18 er der op til OK21 blevet delt lønsedler på de sociale medier blandt offentligt ansatte, hvor eksempelvis sygeplejersker har fremvist deres løn, som ifølge dem ligger alt for lavt. 

– Men når de blot ligger deres lønseddel frem, fremgår det jo ikke, hvad de eksempelvis får ved fravær. Fire ugers mere fravær med løn løber op i mange penge, påpeger Pernille Knudsen. 

Prioriterer andre rettigheder

Pernille Knudsen mener, at der i debatten om lønforskelle er for lidt fokus på, at de offentligt ansattes faglige organisationer prioriterer andre rettigheder end løn meget højt. 

For det første er der overenskomstmæssige forskelle, idet de offentlige overenskomster i højere grad end de private vægter fravær med betaling. 

For det andet er der tendens til, at offentligt ansatte i højere grad udnytter overenskomstmæssige fraværsrettigheder end privatansatte. For eksempel mener DA, at retten til forældreorlov med løn udnyttes i højere grad i den offentlige sektor, hvor kvinderne er i overtal. Det er omvendt i det private, der har flest mænd blandt de ansatte. 

–  Der er eksempelvis mere sygefravær i den offentlige sektor, og det er noget, som man også godt kunne ønske sig, at der blev gjort noget mere ved. Samtidig er der også mere fravær ved barns sygdom. Der ligger nok også en forklaring her, at der i nogle sektorer er væsentlig flere kvinder ansat end mænd, fortæller Pernille Knudsen.

Der er de, der mener, at DA ikke bør blande sig i de offentlige overenskomstforhandlinger, hvorfor har I et behov for det? 

– Vi ved godt, at mange synes, at vi bør blande os udenom. Men for os handler det om at nuancere debatten og vise, at løn er mere end de kroner og øre, som går ind på kontoen. Løn er kompleks, og man er nødt til at se på, hvilke udgifter en arbejdsgiver har til sine ansatte. Det gælder både på det offentlige og på det private arbejdsmarked, svarer Pernille Knudsen.