Mona_Striib_talerstol_foran_KL_2015_Simon_L__ss__e_Ritzau_Scanpix
- Helt konkret har vi fået det ud af OK21, at vi nu har en rammeaftale, der fastlægger, at man som arbejdsgiver skal tage en samtale med sine ældre ansatte, hvad der kan få dem til at blive længere, siger Mona Striib til Fagbladet FOA. Foto: Simon Læssøe/Ritzau Scanpix

Ændringer i rammeaftale ved OK21:
Sådan skal seniorer fastholdes

8. apr. 2021 13.03
Både kommuner og regioner har brug for, at ældre medarbejdere bliver længere på arbejdspladserne. OK21 har i første omgang kun betydet få ændringer i rammeaftalen om seniorpolitik, men den nye overenskomst bereder jorden for, at flere kan fastholdes i arbejde.

Op til forhandlingerne om OK21 var Forhandlingsfællesskabet med FOA i spidsen på forhånd enig med arbejdsgiverne i kommuner og regioner om, at forholdene for ældre medarbejdere skulle forbedres. Det fremgik af kravene fra begge parter. Alligevel er det småt med ændringer i den eksisterende ”Rammeaftale om seniorpolitik”, skriver Fagbladet FOA.

Indsatsen for at fastholde de ældre ansatte skal dog øges yderligere i løbet af overenskomstperioden. Blandt andet gennem et ”partnerskab” mellem Forhandlingsfællesskabet og Kommunernes Landsforening (KL) om ”et godt og langt seniorarbejdsliv”. Både kommuner og regioner har nemlig brug for, at ældre ansatte finder det mere attraktivt at forblive i arbejde end at trække sig tilbage med efterløn, tidlig pension og folkepension.

LÆS OGSÅ: Seniorbombe truer kommuner: 'Det er ret alvorligt'

- Helt konkret har vi fået det ud af OK21, at vi nu har en rammeaftale, der fastlægger, at man som arbejdsgiver skal tage en samtale med sine ældre ansatte, hvad der kan få dem til at blive længere. Det er fulgt op af partnerskabsaftalen med kommunerne, hvor vi i fællesskab vil presse på for, at der faktisk sker noget, siger Mona Striib, formand for både FOA og Forhandlingsfællesskabet, til Fagbladet FOA.

Ny vejledning og debat i MED

Der er afsat tre millioner kroner til arbejdet i partnerskabet. Og med både kommuner og regioner er det aftalt, at parterne udarbejder en ny vejledning til rammeaftalen, der skal øge kendskabet til og brugen af den.

- Og så skal MED-udvalgene diskutere udviklingen i forhold til seniorerne og fastholdelsen af dem. De skal analysere tilbagetrækningsmønsteret og undersøge, hvorfor folk stopper, og hvad der får dem til at blive. Handler det om kortere arbejdsuge, en anden vagtplan, kompetenceudvikling eller noget helt andet? Der er et hav af kombinationsmuligheder, og mere viden skal bane vejen for, at man kan lave konkrete løsninger for den enkelte, siger Mona Striib.

Seniorsamtale med leder

Omdrejningspunktet for særlige aftaler med seniorerne bliver en tæt dialog mellem leder og medarbejder, hvor også tillidsrepræsentanten kan inddrages.

"I forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen skal seniormedarbejdere have tilbud om en seniorsamtale,” står der i den reviderede rammeaftale. Den oplister også en række eksempler på, hvad en aftale med senioren kan indeholde. Det kan blandt andet være:

• Aflastning i forhold til særligt belastende opgaver
• Nedsat tid
• Anderledes arbejdstider
• Andet job eller andre opgaver
• Løntillæg
• Kompetenceudvikling

Brug for central pengepulje

- Den nye aftale indeholder ikke nye rettigheder, men understreger nogle muligheder for at få et godt seniorarbejdsliv, påpeger Bent Gravesen, der er konsulent i FOA.

LÆS OGSÅ: Forargede politikere: 'I midten sidder SAS og gnider sig i hænderne'

Som eksempel nævner han, at det nu præciseres, at MED-udvalgene løbende skal gøre status over arbejdet og blandt andet se på, om der kommer noget ud af seniorsamtalerne, om der bliver lavet lokale senioraftaler alle steder, og om man har husket at få arbejdsmiljøet med i seniorpolitikken. Han oplyser også, at FOA ofte har vanskeligt ved at lave aftaler for seniorerne, fordi der mangler penge på den enkelte arbejdsplads.

- Her vil det hjælpe, hvis kommunen eller regionen etablerede en central pulje, der kunne betale for aftalerne, siger han.

LÆS OGSÅ: Tandlæger i bitter krig med fagforening: 'Som at kæmpe i en mudderkamp med en gris'

For arbejdsgiverne handler seniorpolitikken især om at sikre tilstrækkeligt med arbejdskraft, fastslår Mona Striib. Derfor har hun og Forhandlingsfælleskabet også måttet kæmpe imod forringelser under forhandlingerne.

- Arbejdsgiverne har det synspunkt, at de seniordage, vi allerede har aftalt, skal følge pensionsalderen, og altså først blive en ret på et senere tidspunkt. Det har vi gennem flere overenskomstfornyelser sagt nej til. I KL ville de gerne indføre seniorbonus i stedet for seniordagene, så man som udgangspunkt fik ekstra løn, der eventuelt kunne veksles til pension og fridage. Det blev ikke til noget, fordi vi krævede flere seniordage for at ændre ordningen, siger Mona Striib.